Publicăm unele măsuri importante adoptate în ședința Consiliului UNBR din 9 decembrie 2017

1. Pe baza Informării făcute de Președintele UNBR membrilor Consiliului UNBR (dată publicității pe site-ul www.unbr.ro și preluata de unele site-uri de profil juridic) și a dezbaterilor din ședința Consiliului UNBR din 9 decembrie 2017 s-a validat decizia Comisiei Permanente nr. 250/2017 prin care s-a suspendat punerea în aplicare a dispozițiilor Hotărârii privind onorariile minimale care impuneau obligativitatea onorariilor minimale și instituiau măsuri sancționatorii pentru nerespectarea Hotărârii contravenind ”caracterului de recomandare” al onorariilor minimale care trebuie stabilite de Consiliul UNBR potrivit dispozițiilor Legii nr. 25/2007 de modificare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

2. S-a adoptat hotărârea de revocare a dispozițiilor Hotărârii Consiliului UNBR privind onorariile minimale care nu au fost puse în aplicare deoarece au fost suspendate înainte de intrarea lor în vigoare prin Decizia 250/2017 a Comisiei Permanente a UNBR și s-au abrogat, în întregime, toate celelalte prevederi ale Hotărârii.

3. S-a decis ca decanii barourilor sa comunice Comisiei Permanente a UNBR, după dezbateri organizate cu membrii barourilor în cadrul adunărilor generale ordinare ale barourilor din primul trimestru al anului 2018, poziția Barourilor privind problema instituirii onorariilor minimale cu caracter de recomandare și propuneri privind cuprinsul Hotărârii ce ar urma sa fie dezbătută în Consiliul UNBR pe această temă, astfel încât să se prezinte în Consiliul UNBR un material complet ce trebuie să cuprindă pozițiile tuturor Barourilor. Consiliul UNBR urmează să dezbată problema având în vedere pozițiile Barourilor și poziția Consiliului Concurentei în raport de evoluția jurisprudenței Curții Europene de Justiție în această problemă.

 

Sursa: unbr.ro