Raportul de Selecție a Grupului Țintă - Termenul de depunere a contestatiilor

Rezultatele procesului de selecție a grupului țintă au fost consemnate în Raportul de selecție atașat care a fost publicat în ziua de 21.10.2017 la ora 20.00 pe site-ul proiectului, www.jurisCBP.ro, pe site-ul Baroului Dolj fiind disponibil și la sediile celor două Centre Juridice Transfrontaliere (din Dolj și din Vidin).

Posibilele contestații pentru Grupul Țintă aferent județului Dolj se pot transmite la adresa de email centrul_juridic_transfrontalier@barouldolj.ro în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor și vor fi soluționate de către Comisia de selecție  si evaluare în termen de  maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea contestatiilor.