Răspuns ANAF privind regim pensii

 

Prin Adresa nr. DRG REG 22660 din data de 14.11.2017, înregistrată la Baroul Dolj sub nr. 1998/16.11.2017, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova recunoaşte că în privinţa avocaţilor care sunt asiguraţi în sistem propriu, notificările transmise în ultima perioadă, privind completarea Declaraţiei 600, au fost o eroare a sistemului informatic; urmează ca Baroul Dolj să comunice Tabloul avocaţilor în format electronic.

Vă rugăm să vizualizaţi această adresă mai jos.