Recenzie - Istoria Baroului Dolj de la 1864-1928, George Demetrescu Miulescu

 

Recenzie

 

Istoria Baroului Dolj de la 1864-1928, scrisă de marele avocat George Demetrescu Miulescu, este reeditată după 87 de ani, prin grija baroului, aşa cum văzuse lumina zilei şi ediţia princeps.

 

Peste timp, ea rămâne cea mai importană lucrare monografică dedicată unei astfel de cercetări, o analiză complexă a celor petrecute în privinţa corpului avocaţilor craioveni şi a reglementării profesiei din acea epocă, începând cu Regulamentele Organice şi Legea Corpului de Advocaţi şi terminând cu actele obligatorii adoptate de Consiliul Baroului. Lucrarea este totodată o evocare a evenimentelor petrecute în timpul Primului Război Mondial, îndeosebi în Oltenia, şi oferind o frescă fidelă şi obiectivă a vremurilor, ea îşi păstrează veşnic interesul pentru societatea prezentă.

 

Lectura cărţii este benefică, văzând odată în plus că sunt momente când nu poţi să faci compromisuri, căci viaţa o trăieşti o singură dată şi nu îţi este indiferent cum. Totodată, tinerii avocaţi au posibilitatea să observe că, şi în privinţa profesiei, fenomenele sunt repetitive şi găsim o asemănare frapantă între cele petrecute în urmă cu mai bine de un secol şi cele trăite de noi.

 

Avocaţii craioveni, oferă cartea spre lectură, confraţilor din întrega ţară, cu prilejul Congresului, în ziua de 6 iunie 2015, când va fi prezentată publicului.