Reconvocare Adunare Generală Ordinară, 16 aprilie 2022

Având în vedere neîntrunirea numărului minim legal de avocați în Adunarea Generală Ordinară a Baroului Dolj din data de 09 aprilie 2022 fiind prezenți un număr de 83 avocați dintr-un număr minim necesar de 323 avocați și nevoia convocării unei noi adunări în termen de cel mult 15 zile de la data primei Adunări Generale Ordinare  conform art.53 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat , în temeiul prevederilor art.52-54 din Legea nr.51/1995 şi art.68 alin.7 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările la zi,

 Consiliul Baroului Dolj convoacă:        

 

 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

 

 

în ziua de

sâmbătă, 16 aprilie 2022,  ora 1000

 

cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Descărcarea Consiliului Baroului Dolj de activitatea şi gestiunea sa din anul 2021
  2. Aprobarea Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului Dolj pentru anul 2022
  3. Alegerea delegaţilor Baroului Dolj la Congresul Avocaţilor 2022
  4. Stabilirea mandatului acordat delegaților Baroului Dolj la Congresul avocaților 2022 în raport de propunerea de suplimentare a ordinii de zi a Adunării Generale
  5. Aprobarea cumpărării unui imobil (teren și/sau construcție) în coproprietate cu Filiala Dolj a C.A.A., cu destinația de sediu comun și mandatarea Consililui Baroului Dolj și a Decanului Baroului Dolj în vederea identificării și întocmirii tuturor formalităților necesare.

 

Notă: Raportul de activitate al Consiliului Baroului Dolj, Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea activităţii financiare a Baroului Dolj, Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului Dolj pentru anul 2022 precum și alte materiale vor fi la dispoziţia avocaţilor pe Contul Avocatului de pe site-ul Baroului Dolj cu 10 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale.

 

Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura în Aula Magna ”Ion Dogaru” a Facultății de Drept din Craiova, str. Calea București nr.107D, Craiova, jud.Dolj.

 

Av. Lucian-Bernd Săuleanu

 

Decanul Baroului Dolj