Refacere Registru Asistență Judiciară - În atenţia tuturor avocaților (înscrişi în S.A.J., precum şi a celor interesați să facă parte din S.A.J.)

 

Având în vedere dispozițiile art.80 din Legea nr. 51/1995 și Regulamentul S.A.J. actualizarea Registrului de Asistență Judiciară pentru următorul an calendaristic se efectuează până la sfârșitul lunii septembrie a anului calendaristic precedent.

Obligaţia de înscriere priveşte pe toţi avocaţii din registru, precum şi pe avocaţii care doresc să se înscrie pentru prima dată în S.A.J.

Sancţiunea în cazul neformulării cererilor până la data de 30.09.2016 atrage imposibilitatea înscrierii în Registrul de Asistenţă Judiciară şi implicit desfăşurarea activităţii în cadrul S.A.J. 

 

Lucian Bernd Săuleanu

Avocat

Decanul Baroului Dolj