Sedinţa Consiliului Baroului Dolj din data de 07.02.2008 - Ordinea de zi

 

I. Situaţia financiar-contabilă a Baroului Dolj la 31.12.2007;

             (referat doamna ec.Anca Pistol);

 

II. Analiza activităţii Serviciului de asistenţă judiciară al Baroului Dolj;

 

III.Aprobarea Tabloului anual al avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei ;

 

IV.Dezbaterea următoarelor proiecte de legi :

     -privind ajutorul public judiciar în materie civilă ;

     -privind modificarea Legii 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat ;

 

V.Adresa nr.37/25.01.2008 a Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor, înregistrată la noi sub nr.182/28.01.2008 privind restituirea sumei de 50000 lei ;

 

VI.Numirea preşedintelui Comisiei de elaborare a subiectelor la Examenul pentru obţinerea titlului profesional de avocat definitiv conf.prev.art.9 alin.3 din Regulament.

 

VII.Procesul-verbal încheiat la data de 05.02.2008 cu ocazia finalizării controlului financiar efectuat de inspectorul financiar al Casei de Asigurări a Avocaţilor, dra Dumitraşcu Mariana.

 

VIII. Cereri :

 

1.av.Bărăitaru Florentina      -cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor

                                            definitivi cu drept de exercitare a profesiei ;

-cerere avizare şi înregistrare cabinet individual;

-depunerea jurământului;

 

2.av.Dragomirescu-Stoiacovici     -cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor

          Carla-Aurelia                       definitivi cu drept de exercitare a profesiei ;

                                                   -cerere avizare şi înregistrare cabinet

                                                    individual;

                                                   -depunerea jurământului;

 

3.av.Rădulescu Monica                 -cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor

                                                       definitivi cu drept de exercitare a profesiei ;

                                                   -cerere avizare şi înregistrare cabinet

                                                    individual;

                                                   -depunerea jurământului;

 

4.av.Cergă Irina Elena                    -cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor

                                                    stagiari cu drept de exercitare a profesiei ;

                                                    -cerere avizare contract de colaborare ;

                                                    -depunerea jurământului ;

 

5.av.Crăciunescu Mariana-Daniela  -cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor

                                                       stagiari cu drept de exercitare a profesiei ;

                                                      -cerere avizare contract de colaborare ;

                                                      -depunerea jurământului ;

 

6.av.Velescu Cristina                     -cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor

                                                    stagiari cu drept de exercitare a profesiei ;

                                                       -cerere avizare contract de colaborare ;

                                                       -depunerea jurământului ;

 

7.av.Voinea Bogda-Ionuţ               -cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor

                                                    stagiari cu drept de exercitare a profesiei ;

                                                    -cerere avizare contract de colaborare ;

                                                    -depunerea jurământului ;

 

8.av.Şalplahta Nicoleta                 -cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor

         Luminiţa                               definitivi cu drept de exercitare a profesiei ;

                                                      -cerere avizare cabinet individual ;

 

9.av.Busuioc Teodora Alina         -cerere de încuviinţare a schimbării sediului

                                                    cabinetului individual ;

 

10.av.Groza Ileana-Gabriela           -cerere avizare transfer în Baroul Olt ;

 

11.av.Vlădescu Daniel-Lucian        -cerere de aprobare a transferului din  

                                                           Baroul Vâlcea în Baroul Dolj;

 

12.av.Dospina Nicolae                    -cerere de aprobare a continuării exercitării

          -  pensionar -                           profesiei ;

 

13.av.Luţă Ilie                                 -cerere de aprobare a continuării exercitării

                                                          profesiei ;

 

14.av.Bratu Mariana                       -solicită să i se repartizeze în continuare  procese din oficiu ;

 

15.S.C.Av. "Boştină şi asociaţii"    -cerere pentru aprobarea înfiinţării unui

Baroul Bucureşti                        sediu profesional secundar în Craiova,

                                                         Str.Carol I, nr.75, jud.Dolj ;

 

16.Antonios Antoniadis                -contestaţie împotriva deciziei Decanului

                                                       Baroului prin care i s-a respins restituirea  parţială a onorariului achitat dnei.av.Firuţ Lucica ;