Şedinţă privind asistenţa judiciară, 8 iulie 2009, orele 13.00

 

ANUNŢ

 

Miercuri, 8 iulie 2009, orele 13.00, este convocată şedinţa privind problemele asistenţei judiciare (oficii, OG 51/2008) la care sunt invitaţi să participe fără excepţie toţi avocaţii care prestează această activitate.

Vor fi discutate în principal problemele legate de această activitate, modul de organizare, repartizare a împuternicirilor, precum şi prestaţia efectivă în faţa instanţelor şi a celorlalte organe unde este desfăşurată această activitate.

Vor participa la şedinţă, din cadrul Consiliului Baroului Dolj, domnul decan, prof.univ.dr. avocat Ion Turculeanu, consilierii delegaţi SAJ şi consilier invitat, avocat Elena Oancea.

Problemele ce se doresc a fi discutate în legătură cu aspectele de mai sus precum şi soluţiile propuse pot fi depuse în scris la serviciul SAJ până în ziua de 7 iulie 2009 inclusiv.

 

    Prof.univ.dr.

  Ion Turculeanu

        Avocat

Decanul Baroului Dolj