Situația actuală dovedește că medierea este o soluție

 

Cu două săptămâni înainte de ceremonia de semnare a Convenției ONU de la Singapore privind acordurile internaționale de mediere, mai exact în ziua de 24 iulie 2019, Parlamentul României a adoptat modificări ale Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator conform cărora, printre alte dispoziții, acordul de mediere devine titlu executoriu sub condiția verificării și atestării conform legii de către avocații părților, de către notarul public sau de către un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părților

Art.58 alin.(21) din Legea 192/2006) prevede că ”Acordul de mediere verificat și atestat de către avocații părților, de către notarul public sau de către un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părților este titlu executoriu”

Cu această modificare și posibilitatea de a comunica online, serviciile de mediere din România oferă o soluție practică, reală pentru avocații care consiliază persoane, comunități sau organizații aflate căutarea de opțiuni viabile pentru stingerea litigiilor în care se găsesc.

Pot face obiectul medierii drepturile de care părțile pot dispune prin lege (convenție sau prin orice alt mod admis de lege).Spre exemplu, nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei dar pot fi mediate dispute din domeniul protecției consumatorilor, din materia dreptului familiei, în domeniul litigiilor privind posesia, grănițuirea, strămutarea de hotare, precum și în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate, cauzele de malpraxis, în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă și în litigii civile, comerciale și penale în care părțile pot dispune de drepturile lor.

În urma instituirii stării de urgență pe teritoriul țării în scopul prevenirii răspândirii COVID-19, activitatea instanțelor de judecată este mult limitată, astfel că multe persoane sunt împiedicate să soluționeze o serie de dispute, acest fapt putând duce la prejudicierea unor drepturi.

Medierea poate deveni o alternativă valabilă în astfel de situații, mediatorii având posibilitatea reală de a convoca părțile la întâlniri on-line și de a le ajuta să soluționeze probleme urgente și importante pentru ele.

Mai mult ca niciodată apreciem că astfel de situații de criză pot reprezenta un bun început al unei colaborări reale între avocați și mediatori, profesioniști ale căror servicii vin în întâmpinarea nevoilor oamenilor, instituțiilor, comunităților și comercianților, dar și familiilor, cuplurilor, afectați de criză și incertitudine.

Prin urmare, avocații pot derula activități de asistență și consiliere juridică, valorificând cunoștințele lor juridice și mijloacele de comunicare on-lineîn cadrul procedurii de mediere, colaborând astfel cu mediatorii experimentați, care sunt antrenați să comunice prin orice mijloace. Rezultatul unei astfel de colaborări este reprezentat de obținerea unor înțelegeri valabile în fața organelor de executare ale statului, numite ”titluri executorii”.

 

                                              Luminița Trifan, Avocat și Mediator

                                              Constantin Adi Gavrilă, Mediator