Termenul limită pentru depunerea candidaturilor - 18 februarie 2015, ora 15.00

Potrivit art. 6, 7 și 8 din Regulamentul pentru desfăşurarea ADUNĂRII GENERALE de alegere a organelor de conducere ale Baroului Dolj, adoptat de Consiliul Baroului Dolj la data de 14 ianuarie 2015, conform prevederilor art.68, alin.6 din Statutul profesiei de avocat, candidaturile la demnitățile de Decan și consilier, membru în Comisia de Cenzori, membru în Comisia de Disciplină și delegat al Baroului Dolj la Congresul Avocaților 2015, se depun personal și în formă scrisă, la secretariatul baroului, până la data de 18 februarie 2015, ora 15.00.