Un mesaj pentru unitate și dialog în profesie

Dragi colegi,

 

            16 martie 2019, ora 10, Teatrul Național "Marin Sorescu" Adunarea Generală a Avocaților din Baroul Dolj. Cu atât mai importantă,  cu cât se aleg organele de conducere ale Baroului.

Alegerea locului de desfășurare are, din punctul meu de vedere, o semnificație deosebită. Așa cum , în toamnă, cei proaspăt primiți în profesie depuneau jurământul de credință în Sala Oglinzilor a Muzeului de Artă "Jean Mihail", îndemnați fiind să privească în sine, dar și spre viitor, cu toate resursele lor, acum,  în sala mare a Naționalului craiovean, avocații sunt chemați să decidă viitorul profesiei pe o perioadă de 4 ani. Pe scenă, actorii zilei (foști și actuali candidați), în sală- corpul profesional. Nici unii nu pot face abstracție de ceilalți, pentru că garanția unui mandat de calitate, implicit a viitorului profesiei, stă în strânsa și buna colaborare a întregului corp profesional.

            Personal, am decis să îmi depun candidatura pentru demnitatea de consilier. Nu fără o prealabilă și îndelungă chibzuială . Pentru ca o astfel de implicare nu e una de moment, ci determinată de observațiile și constatările personale, intervenite în cei 15 ani de când sunt avocat cu drept de exercitare a profesiei în cadrul acestui Barou.

            Evoluția pe care profesia a înregistrat-o de-a lungul vremii nu e tocmai îmbucurătoare pentru mediul profesional. Numeric, acesta înregistrează schimbări dramatice, mai ales în decursul ultimilor ani. Pauperizarea marii majorități nu poate fi ignorată. Ea se datorează, în principal, pierderii unor coordonate esențiale de desfășurare a activităților profesionale ca urmare a redirecționării unora dintre acestea, prin intervenție, mai mult sau mai puțin, morală, exclusiv către alte profesii. Inoportunitatea abordării veniturilor profesionale din perspectiva unei pretinse neconstituționalități care nu se aplică similar și profesiilor avantajate, înlătură posibilitatea stabilirii unor praguri minimale de la care să pornească negocierea și stabilirea onorariilor. Ceea ce deschide, de cele mai multe ori, calea unor abuzuri constând în limitarea, în dezacord cu prestația profesională, a costurilor pe care le implică aceasta.

            Chestiunea pensiilor este una îndelung dezbătută, în condițiile în care sistemul actual de asigurări sociale, precum și activitățile și investițiile de până acum nu s-au bucurat de transparență, nici de o reglementare flexibilă, nici de sustenabilitate, ci s-a situat în zona contestării permanente (la nivel de Uniune Națională ori de CAA). Auditul dispus la CNAA se lasă așteptat. Lunar direcționăm către UNBR și CAA sume semnificative, fără a avea o perspectivă clară a investițiilor.

            Profesia este organizată și funcționează după o lege din 1995, care, este adevărat, a suferit modificări și completări de-a lungul timpului, fără ca acestea să rezolve chestiuni esențiale ale profesiei. Din acest punct de vedere, apreciez că este necesară inițierea unor grupuri de lucru care să pună bazele unui proiect de lege (sau cel puțin, a unor modificări de substanță, cu precădere în aria activităților profesionale, a drepturilor și obligațiilor avocaților). Orice propunere trebuie supusă dezbaterii și aprobării corpului profesional înainte ca proiectul de lege să fie înaintat comisiilor de specialitate din cadrul Parlamentului.

            Chestiunea impozitării veniturilor și a deducerilor fiscale trebuie, de asemenea, supusă dezbaterii, cu consecința adoptării unor reglementări care să susțină activitatea noastră, iar nu să o îngroape sub povara acestora.

Dezavuez orice implicare de ordin politic, indiferent din ce direcție ar veni, a corpului profesional prin prisma angajării unidirecționale și neasumate a membrilor acestuia în orice activități de acest gen ce ar viza interese partinice personale.

            O chestiune de importanță deosebită este aceea a punerii bazelor unui dialog interprofesional (demersuri au fost inițiate deja în acest mandat prin demararea procedurilor de înregistrare a Filialei ADSA, personal fiind implicată în acest proces) și, nu în ultimul rând, intraprofesional. Seria protestelor inițiate în ultima perioadă în rândul profesioniștilor din justiție relevă nereguli grave și necesitatea construirii trebuie punți de dialog. Disprețul pe care îl manifestăm unii față de alții nu servește nici unui scop constructiv.

            Îmbunătățirea imaginii corpului profesional prin aprofundarea cunoașterii prevederilor legale ce guvernează profesia și prin creșterea disciplinei și pregătirii profesionale sunt deziderate ce nu trebuie ignorate si nici amânare sine die.

            Vă îndemn să reflectati , dincolo de opțiuni și patimi personale, și să ne unim eforturile pentru a repune această profesie la locul cuvenit. Binele profesiei nu se rezumă la desemnarea reprezentărilor prin exercitarea votului din adunarea generală, ci prin implicarea tuturor avocaților în activitatea specifică de-a lungul tuturor celor 4 ani.

 

Semper fidelis!

 

Av..Arabella Denise Ionescu

 

P.S. Stimați colegi, faceți un efort, vă rog,  și fiți prezenți pe 16 martie. Nota bene: votul se exercită personal, iar nu prin mandatar sau corespondență.