UNBR: Comunicat al Comisiei Permanente a UNBR cu privire la proiectul de modificare a Legii 51/1995

COMUNICAT – Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România, întrunită în ședință la 20 mai 2016, a analizat situația creată ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public cu privire la proiectul de modificare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

 

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România,  întrunită în ședință la 20 mai 2016, a analizat situația creată ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public cu privire la proiectul de modificare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Comisia Permanentă  a constatat că s-a produs  o dezinformare cu privire  la obiectivele și finalitatea acestui demers legislativ, cu consecințe grave asupra garantării dreptului la apărare și a dreptului la un proces echitabil al cetățenilor care apelează la avocat.

S-a folosit obsesiv și incorect sintagma ”super-imunitatea avocatului”, într-un context care produce confuzie și instigă opinia publică împotriva profesiei de avocat.

În realitate, proiectul de lege nu conține o dispoziție nouă cu privire la  interdicția perchezițiilor și a interceptărilor privitoare la avocat. Aceste dispoziții sunt în vigoare încă din 1995 și nu au fost contestate până în prezent. Proiectul prevede că atunci când există probe sau indicii  temeinice că avocatul este implicat în săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, aceste interdicții nu se aplică.  Se precizează limitele în care se pot ridica, sechestra sau confisca documente, care interesează pe cei care au apelat la serviciile avocatului.

Potrivit proiectului de modificare a Legii nr. 51/1995, avocații pot fi trași la răspundere penală, pot fi percheziționați și interceptați dacă există probe sau indicii temeinice că au săvârșit fapte penale, fără să fie necesară vreo încuviințare din partea Baroului sau a vreunei autorități statale.

S-a indus în mod eronat ideea că avocații ar fi aceia care s-ar sustrage principiului egalității în fața legii, deși avocații pot fi trași la răspundere la fel ca orice alt cetățean.

Comisia Permanentă reamintește că principiul secretului profesional și al confidențialității comunicărilor avocat – client este instituit în toate legislațiile din lume (cu excepția unor regimuri dictatoriale!).

Secretul profesional nu reprezintă un privilegiu al avocatului, ci un drept fundamental în folosul justițiabilului.

Nu toți cetățenii acuzați penal sunt și infractori.

Orice acuzat trebuie să aibă dreptul să se apere.

Armele legale ale acuzării trebuie să fie egale cu armele legale ale apărarii!

Aceasta este în realitate  egalitatea în fața legii!

Atunci când comunicările avocat client sunt cunoscute de acuzare prin interceptări și percheziții, persoana acuzată va avea mari reticențe de a spune tot adevărul avocatului și astfel apărarea va fi în dezavantaj.

Campania denigratoare, întreținută de reprezentanți ai instituțiilor publice ori de oameni politici, prejudiciază  profesia de avocat,  și reflectă lipsa de respect față de statul de drept, de neconceput în lipsa avocatului și a garanțiilor legale ale apărării, instituite exclusiv în beneficiul cetățeanului!

Comisia Permanentă a UNBR reamintește că pe  pe site-ul www.unbr.ro, a făcut  informări exhaustive și fundamentate juridic cu privire la reglementările europene  și jurisprudența europeană care stau la baza modificărilor propuse în proiect, ignorate, fără temei, de vectorii de opinie care susțin că demersul legislativ ar fi incorect.

Materialele documentare pot fi consultate accesând link-urile:

Departamentul ”Protecția profesiei, informare și relații publice” din cadrul U.N.B.R. pune la dispoziția reprezentanților profesiei la nivel local un compendiu de principii, analize și comparații cu privire la comentariile apărute în media referitoare la Legea nr. 51/1995 precum și practică extinsă la nivel european privind secretul profesional al avocatului.

Comunicatul Departamentului Protecția profesiei, informare și relații publice al UNBR din 05 mai 2016: ”Întărirea principiului secretului profesional în Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat” – partea I

Comunicatul Departamentului Protecția profesiei, informare și relații publice al UNBR din 09 mai 2016: ”Întărirea principiului secretului profesional în Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat” – partea II

COMISIA PERMANENTĂ A UNBR

 

Publicat UNBR în ziua de 20 mai 2016.