U.N.B.R. - Convocare Comisia Permanenta, 21.09.2007, Bucuresti

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CABINET PREŞEDINTE

 

 

DECIZIE

 

        Se convoacă şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru ziua de vineri, 21 septembrie 2007 orele 14,00 la sediul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 5, Bucureşti, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

1.     Măsuri organizatorice privind îndeplinirea hotărârilor şi măsurilor adoptate de Congresul Avocaţilor din iunie 2007 privind activitatea Comisiei Permanente şi Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România;

2.     Organizarea examenului de primire în profesia de avocat - sesiunea noiembrie 2007;

3.     Informare cu privire la evoluţia şi dezvoltarea sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor;

4.     Informare cu privire la activitatea Institutului Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. privind formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă;

5.     Analiza activităţii privind departamentul contabilităţii Uniunii Naţionale a Barourilor din România;

6.     Analiza activităţii de soluţionare a cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor adresate Uniunii Naţionale a Barourilor din România în perioada 1 ianuarie - 1 septembrie 2007;

7.     Sesizări, reclamaţii, contestaţii;

8.     Diverse.

 

          La lucrările şedinţei sunt invitaţi Preşedintele Casei de Asigurări a Avocaţilor şi Directorul Institutului Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A.

          Menţionăm că materialele supuse analizei şi sinteza materialelor de la pct. 7 vor fi remise ulterior, cu cel puţin 7 zile înainte de data şedinţei.

          Vă rugăm să comunicaţi de urgenţă, necesităţile de cazare la Secretariatul UNBR - tel 021/313-4875; 316-0739; 316-0740 sau fax 313-4880.

           

Nr. 33/27 august 2007

 

  P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E ,

 Av. Dr. Gheorghe FLOREA