UNBR - DCAJ Document referitor la poziţia instituţională a MJ privind eficientizarea cheltuielilor alocate onorariilor pentru ajutorul public judiciar şi oficii

UNIUNEA NAŢIONALĂ a BAROURILOR din ROMÂNIA

DEPARTAMENTUL de COORDONARE a ASISTENŢEI  JUDICIARE

Nr. 1695 din 07 septembrie 2011                                      

              

Catre,

 

T O A T E   B A R O U R I L E

 

Stimată doamnă / Stimate domnule D E C A N

 

Vă transmitem lucrarea "Document referitor la poziţia instituţională a Ministerului Justiţiei privind eficientizarea cheltuielilor alocate onorariilor pentru ajutorul public judiciar şi asistenţa juridică din oficiu în cauze penale", împreună cu comunicatul de presă al Ministerului Justiţiei din data de 17 august 2011, în vederea supunerii dezbaterii publice de către avocaţii înscrişi în Registrul de asistenţă judiciară şi să comunicaţi la U.N.B.R. concluziile, propunerile ori sugestiile care s-au desprins în urma acestor discuţii, până la data de 19 septembrie 2011, pentru a fi analizate în şedinţa Comisiei Permanente din 23 - 24  septembrie 2011.

 

Recomandăm ca, înainte de organizarea dezbaterilor, "Documentul" să fie postat pe site-ul baroului şi afişat atât la avizierul baroului, cât şi la cel al serviciului de asistenţă judiciară.

 

Vă rugăm să precizaţi sumele cu titlu de onorariu care au fost achitate de baroul dvs. pentru asistenţa judiciară prin avocat conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

 

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R.,

av.  dr.  Gheorghe  FLOREA