UNBR - Ordinea de zi a Congresului Avocaţilor, Mamaia, 2-3 iulie 2009

Uniunea Naţională a Barourilor din România
ANUNŢ IMPORTANT !

 În conformitate cu dispoziţiile art. 60 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România din 21 februarie 2009, se convoacă Congresul Avocaţilor pentru zilele de 02 şi 03 iulie 2009, orele 9,00 în localitatea Mamaia, judeţul Constanţa.

Ordinea de zi a Congresului Avocaţilor este următoarea:
1. Prezentarea raportului anual al Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România;
2. Prezentarea raportului  anual al Consiliului de Conducere al Casei de Asigurări a Avocaţilor;
3. Prezentarea spre aprobare a execuţiei bugetare pe anul 2008 şi a proiectului de buget al Uniunii Naţionale a Barourilor din România pentru anul 2009;
4. Prezentarea spre aprobare a execuţiei bugetare pe anul 2008 şi a proiectului de buget al Casei de Asigurări a Avocaţilor pentru anul 2009;
5. Prezentarea raportului anual al  Comisiei de Cenzori a Uniunii Naţionale a Barourilor din România;
6. Prezentarea raportului anual al Comisiei de Cenzori a Casei de Asigurări a Avocaţilor;
7. Prezentarea raportului anual al  Comisiei Centrale de Disciplină;
8. Analiza rapoartelor si a proiectelor de buget prezentate în vederea aprobării acestora;
9. Dezbaterea şi adoptarea de modificări aduse Statutului profesiei de avocat;
10. Dezbaterea şi adoptarea de modificări aduse Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor;
11. Adoptarea de hotărâri şi rezoluţii;
12. Diverse.