Anunț selecție experți pe termen scurt pentru organizarea unor sesiuni comune (joint training sesions) în cadrul activității A11

Baroul Dolj, în calitate de promotor de proiect, implementează în parteneriat cu Baroul Vidin   proiectul  “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și inclusivă“.

Pentru derularea  activității A11 Organizarea unor joint training session pe teme orizontale”. Baroul Dolj anunță lansarea procedurii de selecție a experților pe termen scurt pentru susținerea următoarelor sesiuni comune (joint trainig sessions):

  1. Oportunități egale și nediscriminare.
  2. Șanse egale între bărbați și femei.
  3. Dezvoltare durabilă.

Persoanele intersate pot depune dosarele de candidatură la Centrul Juridic Transfrontalier din cadrul Baroului Dolj (municipiul Craiova, bdul Carol I, nr.1, bl.17D mezanin) sau on-line (info@jurisCBP.ro) și să participe la procedura de selecție conform calendarul:

  • Lansarea selecției: 18 ianuarie 2018
  • Înscrierea candidaților: 18-22 ianuarie 2018
  • Analiza și selecția dosarelor: 23  ianuarie 2018
  • Afișarea rezultatelor: 23 ianuarie 2018, ora18.00
  • Depunerea contestațiilor: 23 ianuarie 2018,ora 1800 – 24 ianuarie 2018,ora 1800
  • Afișarea rezultatelor finale (dacă vor exista contestații): 24 ianuarie 2018

Mai multe detalii despre această activitate și metodologia de selecție a experților pot fi accesate la www.jurisCBP.ro.