Baroul Dolj – Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field

Propunerea Decanului Baroului Dolj, avocat Lucian Bernd Săuleanu, de implementare a proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field” a fost aprobată de Consiliul Baroului Dolj în ședința din 19 ianuarie 2017, iar în data de 24 ianuarie 2017 a avut loc o ședință comună la care a participat și decanul Baroului Vidin, avocat Kiril Gruev.

Acest proiect reprezintă o premieră, clarificând aspecte legate de eligibilitatea barourilor în privința accesării fondurilor europene și asigură posibilitatea aplicării pentru proiecte ulterioare, fiind îndeplinită condiția experienței specifice.

Proiectul va fi implementat de Baroul Dolj în parteneriat cu Baroul Vidin, fiind finanțat de Uniunea Europeană şi bugetul de stat cu suma de 430.114,34 Euro, reprezentând fonduri nerambursabile în procent de 98%  din valoarea proiectului.

Se urmărește încurajarea ocupării și mobilității forței de muncă în domeniul juridic în zona Dolj - Vidin prin crearea unei rețele de centre care vor furniza populației servicii de informare și consultanță juridică, dar și prin participarea grupului țintă la conferințe științifice pe teme juridice în România și Bulgaria, cursuri de limbă straină (limba română și limba bulgară).

Vor fi organizate cursuri de specialitate juridică în domenii precum migraţia transfrontalieră, legislaţia muncii şi securitatea socială transfrontalieră, dreptul fiscal transfrontalier, dreptul comercial transfrontalier, reglementările transfrontaliere în domeniul transporturilor şi patrimoniului cultural sau dreptul penal transfrontalier.

Proiectul va aduce oportunități noi pentru avocații din Baroul Dolj prin realizarea unui studiu și a unei strategii referitoare la nevoile pieței juridice. Pentru implementarea acestor activități vor fi achiziționate un autoturism, echipamente și piese de mobilier. Totodată, vor fi asigurate parte din cheltuielile Baroului Dolj pentru toată perioada de 18 luni de implementare a proiectului.

În plus față de beneficiile ocazionate de activitățile sale, proiectul ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field” prezintă și oportunitatea dezvoltării capacității instituționale a Baroului Dolj de a implementa proiecte cu finanțare europeană, fiind formată o echipă coordonată de managerul acestui proiect, Constantin-Adi Gavrilă, director de programe în cadrul Baroului Dolj.