Baroul Dolj - Înscrierea la Campionatul Naţional de Fotbal al Avocaţilor

La solicitarea colegilor din mai multe barouri, termenul final pentru înscrierea la Campionatul Național de Fotbal al Avocaților a fost prorogat până la data de 5 martie 2012.


Reamintim că, în vederea participării la Campionatul Naţional de Fotbal al Avocaţilor, barourile interesate vor trimite Baroului Dolj o cerere de înscriere, prin una din următoarele modalităţi:
- prin poştă, la adresa: Baroul Dolj, Craiova, Bulev. Carol I, nr. 1, bloc 17 D, sc. 1, mezanin, jud. Dolj;
- prin fax, la nr. 0251.41.39.37;
- prin e-mail, la adresa: office@barouldolj.ro.

Cererea de înscriere a echipei unui barou va cuprinde, în mod obligatoriu, numele tuturor componenţilor echipei.


     Prof. univ. dr.

  Ion Turculeanu

       Avocat

Decanul Baroului Dolj