Filiala CAA Dolj - Convocarea Adunării Generale 4 martie 2017

Casa de Asigurări a Avocaților din România

Filiala Dolj

Nr.23/16.01.2017

C O N V O C A R E

    În temeiul art. 68, 69, 70 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, precum şi art. 325 alin.3 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor  convoacă Adunarea Generală Ordinară în ziua de sâmbătă, 04 martie 2017, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

  1.Raportul Consiliului Filialei Dolj C.A.A. privind activitatea desfăşurată în anul 2016;

  2.Prezentarea Situaţiei veniturilor şi cheltuielilor Filialei Dolj C.A.A. în anul 2016;

  3.Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă a Filialei Dolj C.A.A. în anul 2016;

  4.Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Dolj CAA pentru anul 2017;

  5.Discuţii;

  6.Descărcarea Consiliului Filialei Dolj C.A.A. de activitatea şi gestiunea sa din anul 2016;

  7.Aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Dolj .A.A. pentru anul 2017, a bilanţului pentru anul 2016 şi a Situaţiei veniturilor şi cheltuielilor pentru anul 2016;

  8.Alegerea Consiliului Filialei Dolj C.A.A. ;

  9.Alegerea Comisiei de cenzori a Filialei Dolj C.A.A.

  Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura în ”Aula Magna” din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, cu sediul în Craiova, Calea Bucureşti, nr.107A,  la aceeaşi dată şi în aceeaşi sală cu Adunarea Generală a Baroului Dolj.

PREȘEDINTE,

av. Maria Uțescu